Lean Thinking

At være Lean handler om at tænke i helheder. Det involverer kontinuerlig process forbedringer og fokus på løsninger der sikrer de lang sigtede resultater mens det samtidigt understøtter de aktuelle behov.

Lean handler om at involvere alle interessenter så tidligt som muligt, for at sikre den rigtige arkitektur og det rigtige resultat af domæne analysen. Det handler om at eliminere spild, så som overflødig kode eller dokumentation. Det handler om den rette mængde analyse, design, dokumentation og om at være innovativ og inddrage process og udviklings forbedringer der kan være med til levere løsningen hurtigere med det rigtige resultat og god kvalitet.


Vores eksperter er desuden dybt forankrede i SCRUM og Unified Process og kan dermed være med til at sikre den rigtige process det matcher projektet og organisationen.

Vi er desuden eksperter indenfor Java og J2EE/JEE udvikling. Vi har stor erfaring med komplekse projekter der både involverer SOA integration samt flere forskellige brugergrænseflader, så som portaler og rige web klienter (Web 2.0).

Vi har i mange år arbejdet med Model Drevet Udvikling (MDD), der handler om at arbejde på et højere abstraktions niveau, hvor teknikeren og domæne eksperten (forretningen) kan arbejde sammen og forstå hinanden bedre.