Lean Thinking

Hvad er TigerTeam

TigerTeam er at selskab stiftet med det formål at give udviklingsprojekter et løft her og nu, ved at indføre agil og lean tankegang samt et solidt teknisk fundament.

Grunden til Tigerteam

Hver gang et nyt IT projekt går i gang, bruges der tid på at finde personer, en udviklingsmetode, en ny teknisk platform der skal undersøges og verificeres, folk skal rystes sammen og der skal findes et fælles fodslag i projektet. Lyder det bekendt?

Det kan faktisk undgås. Ved at tage et fasttømret hold af eksperter ind tidligt og give projektet et kick-start med metoder, teknisk platform og en plan for undervisning og mentoring, kan denne opstarts tid skæres kraftigt ned. Med andre ord, man hyrer et TigerTeam.

Et TigerTeam er…

Et TigerTeam rykker ind som et hold med en værktøjskasse indeholdende metode, mentoring, uddannelse, kravindsamling, projektstyring, arkitektur og tekniske frameworks, osv. Et meget vigtigt ord her er værktøjskasse. Værktøjskassen indeholder afprøvede elementer, der fungerer i praksis og er blevet tilpasset gennem flere projektforløb. Disse elementer vil blive tilpasset til det enkelte projekts behov, så det er ikke ’one size fits all’.

Et TigerTeam er en integreret del af projektet fra starten. Der er ikke tale om et kontor hold der holder sig væk fra andre og blot sender ordrer ud. Et TigerTeam er en projekt deltager på lige fod med andre.

Når et TigerTeam er på plads er uddannelse og mentoring en planlagt del af opgaven, der skal løses. For et TigerTeam er overdragelse af viden en selvfølge, så andre projektdeltagere kan tage over og viden kan forankres. Også efter TigerTeamet er ude igen.

Når et TigerTeam forsvinder, efterlader de et selvkørende projekt. Da et TigerTeam er et hold af eksperter der sætter et projekt i gang og overdrager viden, vil de ikke forblive som deltagere i hele projektets løbetid. Faktisk er en exit strategi for et TigerTeam en vigtig del af konceptet, så det sikres at viden overdrages og at andre deltager kan tage over så hurtigt som muligt.

Et TigerTeam er ikke…

Et TigerTeam kommer ikke med en egen metode og egne teknikker, der så trykkes ned over hvilken som helst opgave, hvad enten den passer eller ej. Vi benytter branche standarder inden for metoder og teknologier, der så tilpasses kunden og de projekter det skal benyttes i.

Viden skal overdrages og forsvinder ikke når teamet forsvinder. Derfor er mentoring og videnoverdragelse naturlige elementer i projektplanlægningen og elementer der ikke vil blive pillet ved. Vi starter med målet for øje og med en klar exit strategi. Når man fra starten ved at TigerTeam’et forsvinder samt hvornår, betyder det at man er bevidst om at overdragelse skal finde sted i stedet for automatisk bare at forlænge kontrakter.

Et TigerTeam er et sammentømret hold og ikke en tilfældigt samlet flok mennesker. Det betyder at vi er klar fra dag et og ikke skal bruge flere måneder til at komme i omdrejninger.

Buzzwords ifølge TigerTeam

IT branchen har altid været fuld af buzzwords og begreber, ofte med mange forskellige fortolkninger. Derfor vil vi kort beskrive TigerTeams fortolkning af de begreber, der ligger til grund for vores koncept og værdier:

Lean Thinking

TigerTeams mission statement og det vi lever efter. Lean betyde for os at vi skal stræbe mod at gøre ting så enkelt som muligt, uden at der bliver for enkelt. Thinking betyder, at det er måden man angriber problemerne på der er vigtig og ikke hvilke værktøjer der benyttes. Kort sagt så er ’Lean Thinking’ en mental tilstand.

Agile

TigerTeams definition af Agile er, at problemer skal løses med så lidt overhead som muligt og at man skal vælge det rigtige værktøj til den rigtige opgave. Agile er at vælge rigtigt og ikke at vælge fra, som man ofte hører: ”Vi kører Agile, så vi har ingen krav..”…

Adaptive

Også et vigtigt begreb og faktisk første valg til navn da man definerede begrebet Agile Development. Desværre var Adaptive allerede brugt i en anden sammenhæng, men vi mener at det er lige så vigtigt, om en ikke vigtigere end Agile begrebet:

For TigerTeam betyder Adaptive, at man hele tiden skal tilpasse sig efter omgivelserne og at tilpasning ikke kun er teknisk, men også personligt.

TigerTeam værdier

Vores værdier er det vi gerne vil være kendt for og er styrende for hvordan vi kører projekter og løser opgaver. Disse er:

Vi løser opgaver for forretningen

Hvis vi ikke kan give forretningen en merværdi, er der ingen grund til at sætte et projekt i gang. Det er forretningen der er vigtig. Teknikken er sekundær.

Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov

Vi kommer med en værktøjskasse, hvor vi vælger og tilpasser de elementer der giver mening for den enkelte kunde og det enkelte projekt. Tilpasning er IKKE det samme som at gå på kompromis, men at sikre bedst mulig merværdi.

Vi tager aktivt ansvar for løsningen

Men det kræver også at vi får at mandat i forbindelse med projektet.

Enkelthed

Opgaven skal løses så enkelt som muligt og slutbrugerne skal få en løsning, der er så enkelt som muligt for dem at bruge.

Helhedssyn og merværdi

Løsningerne skal give en merværdi for hele organisationen. Det giver f.eks. ikke mening at ledelsen får gode nøgletal, hvis det besværliggør sagsbehandlernes arbejdsgange.

Brug af standarder

Vi benytter os af branchestandarder for projektledelse, metode, arkitektur og teknik.

Begrebet TigerTeam

Begrebet TigerTeam stammer oprindeligt fra NASA US Air Force og dækker over en gruppe mennesker, der kan rykke når der opstår problemer og få dem løst. Et TigerTeam består af max 12 højt motiverede personer med forskellige kvalifikationer, der kender hinanden og ved de kan arbejde sammen. Det betyder at et TigerTeam kan udrette mere på kort tid end man vil kunne med 12 tilfældigt sammensatte personer.